Banner

Bún ốc

Hàng Chai,

Ô Quan Chưởng,

Ngõ Hàng Bột (cửa sân Hàng Đẫy),

Hàng Chĩnh,

Hồng Mai (ngõ Mai Hương) ,

"Cổ" (202 Đội Cấn),

Thúy (ngõ chợ Đồng Xuân),

Đào Duy Từ,

Phủ Tây Hồ.