Banner

Miến lươn

Triều Khúc,

Hàng Da,

Tuệ Tĩnh (buổi chiều tối),

Yên Ninh,

Vỉa hè Phủ Doãn-Hàng Bông,

Nguyễn Chế Nghĩa (sáng)