Banner

Mỳ hoành thánh, sủi cảo tôm tươi

Hàng Phèn,

Mỳ Gia (Triệu Việt Vương),

Quán ở vỉa hè Hàng Chiếu (buổi chiều tối),

Nhà hát Chèo (Kim Mã),

Mỳ Gia (Trần Nhật Duật-cầu Chương Dương),

9 Đinh Liệt,

86 phố Huế,

Đầu phố Chả Cá,

Hàng Trống (gần Hàng Bông).